5ο Σεμινάριο
Τενοντομεταθέσεων Άνω Άκρου
με Πτωματικά Παρασκευάσματα

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

By | 2019-11-22T14:48:45+00:00 22nd, 2019|seminars|0 Comments

4ο Σεμινάριο
Τενοντομεταθέσεων Άνω Άκρου
με Πτωματικά Παρασκευάσματα

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.

By | 2018-11-15T17:45:25+00:00 12th, 2018|seminars|0 Comments